Atlante: foto n.1

Atl foto 01

L’estetica delle macchine. I motori dell’idrovora principale del Consorzio di Bonifica Lison, 1926 [ACB, Faldone 1 Fotografie]
Industrial design – The engines in the main water scooping plant of Lison Land Reclamation Syndicate - 1926 [ACB, File folder 1 Fotografie]
Privlačnost strojev. Motori glavne drenažne črpalke Konzorcija za bonifikacijo Lison, 1926 [ACB, Dokumentarna mapa 1, Fotografije].