Atlante: foto n.10

Atl foto 10


Gruppo di lavoratori in cantiere di Bonifica, Bacino Franzona. Sul retro reca la dedica: "Impresa Antonio Montagner al Sig. Ing. Altan Giacomo" [ACB, Faldone 3 Bacino Franzona]
A team of workers in a reclamation site - Franzona Basin. On its verso you can read this dedication: "From Antonio Montagner's Company to Ing. Altan Giacomo" [ACB, File folder 3 Bacino Franzona]
Skupina delavcev na gradbišču bonifi kacije, Bazen Franzona. Na zadnji strani nameščen napis: "Podjetje/Impresa Antonio Montagner al Sig. Ing. Altan Giacomo" , s.d. [ACB, Dokumentarna mapa 3, Bazen Franzona]