Atlante: foto n.24

Atl foto 24


Cassero in legno per la costruzione dello sbarramento a porte manovrate preso il ponte ferroviario sul Canale Melon, Consorzio di Bonifica S. Osvaldo, giugno 1959. [ACB, Faldone S. Osvaldo]
Formwork used to build the dam at the railway bridge on Melon Canal - S. Osvaldo Land Reclamation Syndicate, June 1959. [ACB, File folder S. Osvaldo]
Lesen gornji krov za izgradnjo pregrade z vodenimi vrati, pri železniškem mostu čez kanal Melon, Konzorcij za bonifikacijo S. Osvaldo, junij 1959. [ACB, Dokumentarna mapa S. Osvaldo]