Atlante: foto n.6

Atl foto 06

Abitare la Bonifica. Casa a due colonie con stalle, Consorzio di Bonifica Lugugnana, località Giussago [ACB, Faldone 1 Fotografie]
Settling in the reclaimed areas. Farmhouse with byres - Lugugnana Land Reclamation Syndicate [ACB, File folder 1 Fotografie]
Bivališča na območju bonifi kacije, Hiša z dvema hlevi, Konzorcij za bonifikacijo, s.d. [ACB, Dokumentarna mapa 1, Fotografije]