Atlante: foto n.9

Atl foto 09


La costruzione della terra. Badilante al lavoro, Bacino Franzona Consorzio di Bonifica Lugugnana [ACB, Faldone 3 Bacino Franzona]
Building the land. Navvy at work - Franzona Basin, Lugugnana Land Reclamation Syndicate [ACB, File folder 3 Bacino Franzona]
Izgradnja zemljišča. Kopač pri delu. Bazen Franzona Konzorcija za bonifikacijo Lugugnana, 20. maja 1948 [ACB, Dokumentarna mapa 4, Bazen Franzona]