Caorle - Portogruaro

CAORLE - PORTOGRUARO

Mappa del percorso n. 2
(è necessario aver installato Google Earth)
Logo Google Earth


Pot med mestoma Caorle in Portogruaro znaša okrog 27 km. Ta razdalja se navadno podaljša zaradi razširitve itineraria in natančnejša spoznavanja nekaterih poseljenih središč ali zelo pomebnih objektov. Med njimi je še zlasti značilna etapa poti proti kraju Sindacale, ki je umeščena v itinerarij za ogled naravnih znamenitosti na območjih južno od Concordie/Concordia, kamor lahko potujemo z avtomobilom, kolesom ali čolnom. Turistična pot med mestoma Caorle in Portogruaro teče po ozemljih, ki so zelo vlažna ali pa so tu polja, ki so jih v zadnjem času izsušili in izboljšali. Avtomobilska pot, urejena tudi za izlete s kolesi, omogoča turistom, da spoznajo in ovrednotenje veličino človekovega truda in sposobnosti, da je nerodovitna območja spremenil v obdelovalna in tudi zato, da ob svojem obisku začutijo sugestivno krajino ter se seznanijo, kako težko je sožitje med človekom in naravo.
 
CAORLE 
Mesto je staro pristaniško središče in nekoč je bil tu škofijski sedež, sedaj pa znana turistična postojanka. V mestu se nahaja pomembna katedrala z umetninami visoke vrednosti (med njimi tudi zlata bizantinska oltarna slika). Na sugestivnem mestu stoji cerkev Svete Marije Angelske iz 18. stoletja.

Drenažna črpalka Ponte Saetta (E=12:52:43,779; N=45:36:19,909)
Na periferiji mesta je vidna drenažna črpalka Ponte Saetta. Črpalka je dobila ime po kanalu z enakim imenom, z njenim delovanjem je povezan bazen Sansonetta - Sesta Presa - Palangon, v katerega je vključeno naselje Caorle. Zgradili so jo leta 1932, njena zmogljivost znaša 2.650 l/s.

Ottava Presa (E=12:52:20,735; N=45:37:47,375)
Iz Ponte Saetta dospemo na pokrajinsko cesto/SP štev. 59. Ko prečkamo kanal Riello, zavijemo na desno in nadaljujemo do križišča s cesto Ottava Presa, ki vodi k enako imenovani drenažni črpalki. Črpalko so zgradili leta 1932 z zmogljivostjo 4.950 l/s, leta 1971 so jo predelali in povečali, tako da zadostuje za potrebe ozemlja bazena, ki ima površino 487 ha.

San Gaetano 
Cesta Ottava Presa prekriža ravno cesto, ki vodi k naselju San Gateano, ki si zagotovo zasluži, da ga obiščemo. Majhno središče je zraslo okrog vile družine Franchetti, ki je bila najbolj zaslužna za pridobitev okoliških obdelovalnih zemljišč. V tej vili je prebival tudi pisatelj Ernest Hemingway.

Drenažna črpalka San Gaetano 
Drenažna črpalka S. Gaetano je nastala v prvih letih 20. stoletja in izpričuje skrb družine Franchetti za bonifiko in rodovitnost zemljišč; ta družina je bila lastnica posestva v S. Gaetano od leta 1879 do povojnih let.

Drenažna črpalka Casere (E=12:51:23,613; N=45:39:49,447)
Iz San Gaetana potujemo po ravni cesti Barone Franchetti in prispemo do drenažne črpalke Casere. Črpalka je nastala v prvih letih 20. stoletja in je skupaj z drenažno črpalko S. Gaetano povezana z deli širjenju obdelovalnih površin, ki jih je izvajala družina Franchetti, lastnica posestva v S. Gaetano.

Drenažna črpalka Sindacale (E=12:52:21,493; N=45:42:06,802)
Od drenažne črpalke Casere potujemo ob toku Lemene, nato nadaljujemo po cesti Volta SP 42/pokrajinska cesta ter prispemo do kraja Marango, pot nato nadaljujemo po cesti Trieste vse do ceste Canalon pri naselju Sindacale, kjer se nahaja drenažna črpalka Sindacale. Črpalka Sindacale, ki sodi v občino Concordia Sagittaria, oskrbuje enakoimenovani bazen, velik okrog 2.100 ha, ki so ga izsušili leta 1932 na podlagi načrtov ing. E. De Götzena. Isto leto so zgradili tudi zgradbo drenažne črpalke. Stroji in razstavni panoji, razstavljeni znotraj objekta, dajejo natančno informacijo o delovanju naprave, ki ima zmogljivost 12.000 l/s.

Sindacale 
Sindacale je pomembno mesto na križišču med vodnimi in kopnimi potmi. Tu se s plovili lahko vključimo v rečni plovni sistem reke Lemene in nadaljujemo proti severu (proti mestoma Concordia in Portogruaro) ali pa proti laguni v Caorle.

Drenažna črpalka Franzona (E=12:51:51,217; N=45:42:22,136)
Ko se vrnemo na cesto Trieste, po njej potujemo proti zahodu in prispemo do ceste Lame, kjer lahko obiščemo drenažno črpalko Franzona. Bazen Franzona, ki je povezan z drenažno črpalko z enakim imenom, ima površino 1.070 ha. Izsuševalna dela so opravili leta 1929 na podlagi načrtov ing. Gotzena/Götzen. Tedaj so zgradili tudi drenažno črpalko z zmogljivostjo 7.740 l/s.

Drenažna črpalka Selvamaggiore (E=12:52:09,394; N=45:44:10,679)
Potovanje nadaljujemo po cesti Lame in dosežemo mesto, kjer se od reke Lemene odcepi Cavanella. Na desni strani vodi cesta Rio, ki peje k drenažnim napravam Selvamaggiore, tu si med krajšim postankom lahko ogledamo zgradbe in strojno opremo. Obsežen bazen, povezan z drenažno črpalko Selvamaggiore, meri 1.340 ha. Mehansko izsuševanje je načrtoval ing. De Götzen, izvedli so ga leta 1929. Leta 1970 je podjetje Pellizzari naprave predelalo. Drenažna črpalka ima zmogljivost 5.400 l/s.

Concordia Sagittaria 
Vrnemo so po cesti Rio, nato po cesti Aquileia prispemo v zgodovinsko središče Concordia Sagittaria. V času stare rimske države so se na območju prvotnega mesta Julia Concordia stikali rimski cesti Via Postumia in via Annia. Mesto Concordia hrani številne ostanke rimske zgodovine, zgodnjega srednjega veka in srednjega veka. Posebej dragocena pa je katedrala posvečena sv. Štefanu.

Drenažna črpalka Palù Grande(E=12:50:12,402; N=45:43:24,301)
Na poti iz Concordie po desni strani reke Lemene je možen krajši izlet na podeželje, ki obroblja mesto; območje je zanimivo zaradi izsuševalnih del, ki so jih izvajali v prejšnjem stoletju. V razdalji 700 m ob reki Lemene zavijemo na desno na cesto F.illi Bandiera in nato na levo na cesto Rinascimento. Pot nadaljujemo do drenažne črpalke 
Palù Grande. Ta črpalka je namenjena bazenu, ki meri 387 ha. Zgradili so jo leta 1927, v drugi polovici 20. stoletja so jo predelali. Njena zmogljivost znaša 2.400 l/s.

Drenažna črpalka Bandoquerelle (E=12:49:16,881; N=45:43:36,897)
Na poti vzdolž nasipa ob reki Lemeni naletimo na drenažno črpalko Brandoquerelle. Na to črpalko se navezuje bazen z enakim imenom, ki je velik 1.644 ha. Prvi izsuševalni posegi so tu nastali že leta 1927. Leta 1960 so drenažne naprave predelali pod vodstvom ing. Mortillara/Mortillaro. Moč črpalke znaša 7.700 l/s; povezana je z bivališčem strojnika.
 
Portogruaro 
Po cesti Spareda nas pot pripelje do mesta Concordia in nato se nadaljuje v smeri Portogruara.